Ticaret Hukuku

Prof. Dr. Şafak NARBAY'ın "Ticaret Hukuku" ile ilgili makaleleri yer almaktadır.

Şeffaflık, kurumsal yönetimin en önemli prensiplerinden biri olarak, hem finansal piyasalarda hem de şirketlerin yönetim yapısında önemli bir rol  oynamaktadır. Şeffaflığın pozitif etkisi şirketlerin karanlık tarafları dikkate alındığında kendisini göstermektedir.

“Yaşayan Ticaret Hukuku”, Prof. Dr. Ömer TEOMAN tarafından başta ticaret hukukunun tüm alanları olmak üzere medeni hukuk, borçlar hukuku, medeni usul hukuku, icra-iflas hukuku gibi özel hukukun en önemli dallarında içerecek şekilde, 1982 yılından itibaren kaleme aldığı “bilirkişi raporları” ve “hukuki mütalaalardan” oluşan ve bugüne kadar 11 Kitap olarak yayım­lanmış bulunan eserler serisidir.