Ticari İşletme Hukuku

Prof. Dr. Şafak NARBAY'ın Ticari İşletme Hukuku alanında yazmış olduğu makaleler yer almaktadır.

Bu çalışmada, ticari hayatta önemli bir role sahip olan “sigorta acenteleri” ele alınacaktır. Bu bağlamda öncelikle, genel olarak acentenin incelenmesi gerekmiş­tir. TTK’nın sevk ettiği acentelik hükümleri, geniş bir uygulama sahası bulunan sigorta acenteliği için elbette yeterli olmayacaktır. Bu sebeple kendisine yürürlük bulan Sigortacılık Kanunu ve Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri ve diğer mevzuat çerçevesinde konunun genel olarak ortaya konulması hedeflenmektedir. Sigorta acenteliği faaliyeti, teşkilatı ile sigorta acentesinin tanımı, türleri, hakları ve borçları çalışmamızın temelini oluşturmaktadır.

Bütün tüzel kişilikler belli bir amaca hizmet etmek üzere kurulur. Bu amaç, tüzel kişiyi kuranlar tarafından tespit edilir. Hukuk düzeni ise tespit edilen amaca göre tüzel kişinin türünü belirler. Bir başka deyişle, hukuk düzeni hangi amacın hangi tüzel kişilik için öngörülebileceğini belirler.