Etiket: erzincan hukuk

6728 Sayılı Kanun’un Çeke İlişkin Hükümlerinin “Çekte Şekil Şartları” Bakımından Değerlendirmesi

09.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 15.07.2016 tarihli ve 6728 sayılı “Yatırım Or­tamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6728 sayılı Kanun)” ile birçok kanunda yeni düzenlemeler ve değişiklikler öngörülmüştür.

Detaylı Bilgi

Süresi İçerisinde İbraz Edilmeyen Çekin Hukuki Niteliği

Süresi içerisinde ibraz edilmeyen çekin hukuken nasıl nitelendi­rilmesi gerektiği, başta kıymetli evrak hukuku olmak üzere medeni usul hukuku, borçlar hukuku ve icra ve iflas hukuku açısından birtakım so­nuçları bulunan ve önem arz eden bir konudur.

Detaylı Bilgi

İktisadî Amaçla Vakıf Kurulamaması Prensibi ve Vakfın İktisadî İşletme İşletmesi

Bütün tüzel kişilikler belli bir amaca hizmet etmek üzere kurulur. Bu amaç, tüzel kişiyi kuranlar tarafından tespit edilir. Hukuk düzeni ise tespit edilen amaca göre tüzel kişinin türünü belirler. Bir başka deyişle, hukuk düzeni hangi amacın hangi tüzel kişilik için öngörülebileceğini belirler.

Detaylı Bilgi

İlk Kez 33 Farklı Ders, Yaz Okulunda Açıldı.

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Şafak NARBAY, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bu yıl açılan yaz okulu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Başvuran öğrenci sayısında olağanüstü bir artış olduğunu belirten Narbay,  Hukuk Fakültesinde bu yaz okulu döneminde 33 farklı ders açtıklarını belirtti.

Detaylı Bilgi