İktisadî Amaçla Vakıf Kurulamaması Prensibi ve Vakfın İktisadî İşletme İşletmesi

İktisadî Amaçla Vakıf Kurulamaması Prensibi ve Vakfın İktisadî İşletme İşletmesi

Bütün tüzel kişilikler belli bir amaca hizmet etmek üzere kurulur. Bu amaç, tüzel kişiyi kuranlar tarafından tespit edilir. Hukuk düzeni ise tespit edilen amaca göre tüzel kişinin türünü belirler. Bir başka deyişle, hukuk düzeni hangi amacın hangi tüzel kişilik için öngörülebileceğini belirler.

Buna göre, tüzel kişilik ya İktisadî bir amaç elde etmek, yani kazanç paylaş­mak veya başka bir İktisadî menfaat sağlamak üzere kurulur ya da kurucu­lara İktisadî bir menfaat sağlamaksızın, onların şahsî çabalarıyla veya tahsis ettikleri mallarla eğitim, kültür, sağlık ve benzeri alanlarda, daha çok sosyal amaçlı hizmetler yapmak üzere kurulur. Birincisinde İktisadî bir amaç söz konusudur ki, hukuk düzeni bunun için ticaret şirketi olarak nitelenen tüzel kişilikleri öngörmüştür. İkincisinde ise ideal bir amaç söz konusudur. Bu durumda da hukuk düzeninin öngördüğü demek veya vakıf tüzel kişilikle­rinden birinin seçilmesi gerekir.

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir