Kategori: Hukuk

Türk Hukukunda Hukukî Mütalâanın Önemi ve Niteliği

Hukuk sistemimizde yargı makamlarının ve özellikle hâkimlerin, bir  uyuşmazlığı çözümlerken, yer yer farklı alanlarda uzman sayılabilecek kişilerin bilgilerine başvurdukları bilinen bir gerçektir. Bunu temin eden  kurumlardan birisi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda (HUMK) düzenlenen “bilirkişilik kurumu”dur. Bununla birlikte, uygulamada  bazen taraf veya taraf vekillerince somut uyuşmazlıkla ilgili olarak, hukukî konularda, alanında uzman olan kişilerden “hukukî mütalâa”  alınmakta ve mahkemeye ibraz edilmektedir. Bu konuda mevzuatımızda bir düzenleme olmadığı için, hukukî mütalâaların önemi ve niteliği yeterince açıklığa kavuşturulmuş değildir. Bu nedenle, “hukukî  mütalâanın önemi, etkisi, değeri ve sonucu”, kısaca “niteliği”nin açıkça  ortaya konulmasında büyük yarar bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi