Kategori: Rekabet Hukuku

Rekabet Hukukunun İhlâlinden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme Üzerine “Kısa Bir Değerlendirme”

Rekabet hukuku ihlâllerinin özel hukuk alanındaki sonuçları, tazmi­nat sorumluluğu ve geçersizlik şeklinde tasnif edilebilecek iki ayrı yaptırımdan oluşmaktadır. Rekabet hukukunun ihlâli dolayısıyla zarar gören­ler, maruz kaldıkları haksız fiil sebebiyle oluşan zararların tazminini talep edebilirler.

Detaylı Bilgi